Để chuẩn bị cho bài kiểm tra nói cuối kỳ, Tùng Dương AK4A1 Na ngoài thời gian luyện tập cùng cô và các bạn trên lớp còn luyện tập thêm ở nhà và đạt được kết quả tốt trong buổi kiểm tra. Hy vọng con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, chủ động và niềm yêu thích với tiếng Anh nhé

Hotline: 0969.485.385