Một bạn nhỏ vô cùng vô cùng đáng yêu. Bạn ý mới 5 tuổi thôi mà bạn ý rất chững chạc, tự tin và yêu lắm.
Bạn ý mới học được hơn 1 tháng nhưng kết quả của bạn ý thì thật tuyệt vời. Chúc mừng con với sự thể hiện rất tốt. Đó là kết quả xứng đáng ghi nhận những nỗ lực của con.
Chúng ta hãy cùng xem và cổ vũ cho bạn Ngọc Khánh đi nào.

Nguồn: facebook.com/anhnguquoctealaska.

Hotline: 0969.485.385