Bạn nhỏ này mới gần 4 tuổi và mới học Tiếng Anh được mấy tháng thôi các mẹ nhé, nhưng bạn ý rất tự tin và tương tác tốt với giáo viên nước ngoài nhé.
WOA!!!!!!!!!!!!!!!! Bạn ý tuy nhỏ nhưng CÓ VÕ đấy các mẹ ạ.
Các MẸ THÔNG THÁI có muốn con nhà mình nói được Tiếng Anh như thế không?
Mời các mẹ để lại thông tin để được tư vấn, ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ HỌC TRẢI NGHIỆM 2 BUỔI hoàn toàn MIỄN PHÍ với 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI.
Hotline: 0969.485.385