????Học Tiêng Anh không hề đơn giản. Để đạt được mục tiêu, tất cả các con đều phải cố gắng nỗ lực và kiên trì học tập theo một lộ trình chuẩn cùng với sự đồng hành của các thầy cô tại Trung tâm. Chắc chắn qua mỗi cuộc hành trình, các con đều đạt được yêu cầu đầu ra theo thước đo chuẩn quốc tế như CEFR, Cambridge hay IELTS và có các kỹ năng cần thiết để giúp các con trở thành các công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
????Chúc mừng các con đã đạt yêu cầu đầu ra để lên trình độ cao hơn và chúng ta lại cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới sẽ ngày càng khó hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa các con nhé.
Hotline: 0969.485.385