Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Alaska English có đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài bao gồm các giáo viên bản ngữ (đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada…) và các giáo viên Châu Á (đến từ Phillipines). Tất cả các giáo viên đều có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có chứng chỉ quốc tế như TESOL, TEFL và CELTA cùng với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác.

Mr. Stephen
Training Director

Ms. Maiia
Teacher

Mr. Razil
Teacher

Ms. Quenie
Teacher