TIẾNG ANH THIẾU NHI AK (7-11 tuổi)

Đây là giai đoạn bắt đầu của trẻ trong môi trường tiểu học, do đó chương trình đào tạo sẽ tập trung vào cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết cùng các kỹ năng mềm khác để giúp trẻ trở nên tự tin và có thể giao tiếp cơ bản về các chủ đề gần gũi xung quanh mình.

Danh mục: Từ khóa:
Hotline: 0969.485.385