????????????HAI NHI-AK2B4-PHIL????????????
Cô bé XINH XẮN, ĐÁNG YÊU và TÀI GIỎI của Anh Ngữ Alaska BV.
????????????Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn, vì thế để học tốt tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có những động lực rõ ràng. Để giúp Phụ Huynh và các con có thêm những động lực thúc đẩy quyết tâm chinh phục Tiếng Anh thì Trung tâm anh ngữ Anh Ngữ Alaska BV xin được đưa ra dẫn chứng về sự thay đổi và tiến bộ của cô bé HAI NHI đáng yêu!????????????????????????????

Hotline: 0969.485.385