???? Chương trình câu lạc bộ tiếng anh ở mọi trình độ được Trung Tâm Anh Ngữ Alaska ST duy trì và ngày càng phát triển. Số lượng học sinh tham gia các lớp câu lạc bộ ngày càng đông đảo. Đây là niềm động viên tinh thần to lớn để cán bộ, nhân viên và giáo viên của Trung Tâm ngày càng cô gắng hơn nữa
????Kết hợp với các giờ học tập chính khóa, các giờ học trải nghiệm Tiếng Anh được nghiên cứu, triển khai thực hiện đã giúp các học viên mở rộng thêm nhiều môi trường bổ trợ, hỗ trợ việc học tập ngày càng hiệu quả hơn.
Hotline: 0969.485.385