Đây là lứa tuổi mà Học viên có những thay đổi về nhận thức và trở nên độc lập hơn về suy nghĩ. Do đó, với mỗi bài học là một cơ hội để học viên được trải nghiệm, ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống. Ngoài ra, chương trình cho mỗi khóa học được thiết kế rất chặt chẽ để giúp học viên không chỉ được học từ vựng, cách phát âm chuẩn mà còn có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua nhiều hoạt động giao tiếp phong phú.

Hotline: 0969.485.385