⛳Một bạn nhỏ mới chỉ có 5 tuổi thôi nhưng các kỹ năng tiếng Anh của con thì vô cùng là tuyệt vời. Con vô cùng tự tin trả lời câu hỏi của giáo viên và rất là đáng yêu.
⛳Chúc mừng con gái. Và chúc con tiếp tục giữ vững phong độ để tiếp tục bứt phát ở các trình độ cao hơn con nhé.
Hotline: 0969.485.385